Eerste hulp voor cultureel erfgoed

In ramp- en conflictgebieden gaat de primaire zorg uit naar het redden van mensen en het voorzien van voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat er naast deze basisbehoeften, ook behoefte is aan het veiligstellen van cultureel erfgoed.

UNESCO

Unesco leidt ‘cultural first aiders’ op

Archieven, monumenten en culturele objecten hebben niet alleen economische en historische waarde, maar vormen ook een belangrijke houvast voor de getroffen gemeenschappen. Het erfgoed is onlosmakelijk verbonden met hun identiteit. Daarom organiseert de internationale organisatie ICCROM in samenwerking met partners wereldwijd trainingen om erfgoed te leren redden. De deelnemers maken als cultural first aiders deel uit van een wereldwijd netwerk dat opereert in het kader van de Haagse Conventie (te herkennen aan de blauw-witte schildjes).

Unesco | e-Learning Moodle | UP learning

Koosje Spitz
Unesco

“Dankzij de ondersteuning en bijdrage van UP learning kon de Nederlandse Unesco Commissie deze digitale leeromgeving met veel verschillende functionaliteiten realiseren.”

Unesco | e-Learning Moodle | UP learning

First Aid to Culture

Het 60-jarig bestaan van dit verdrag was voor de Nederlandse Unesco Commissie aanleiding om de internationale training in Nederland te organiseren. Twintig deelnemers uit onder meer Bhutan, Cambodja, Haïti, Afghanistan en Syrië verbleven vier weken lang in Nederland om alles te leren over het evacueren, stabiliseren en registreren van erfgoed. Daarnaast leerden ze over de do’s en don’ts van werken tijdens een humanitaire crisis en hoe ze in hun eigen land een team van cultural first aiders konden opzetten.

‘Moodle Culture Cannot Wait’ breed ingezet

De vierweekse training is erg hands-on. Tegelijkertijd is het onmogelijk om alle informatie in die vier weken te proppen. Daarom ontwikkelde de Nederlandse Unesco Commissie in samenwerking met UP learning een op Moodle gebaseerde ‘Culture Cannot Wait’-leeromgeving. Die digitale leeromgeving werd gebruikt om alle praktische informatie over de training te delen. Daarnaast was het een belangrijke educatieve tool. Moodle bevat de info die voor de training doorgenomen moet worden, opdrachten en een forum. Trainers plaatsten alle presentaties en lesmateriaal in Moodle, zodat deelnemers ook bij terugkomst toegang hadden tot de noodzakelijke documentatie. Dat Moodle ook na de training een waardevolle bron van informatie is, blijkt uit het voorbeeld van Balkan Care. Twee deelnemers organiseerden naar aanleiding van de training in Nederland een regionale workshop voor erfgoedredders in Albanië, Bosnië en Servië. In de voorbereiding van de regionale training was Moodle onmisbaar.

Foto’s:

© Nederlandse Unesco Commissie

Vraag gerust. We adviseren je geheel vrijblijvend.

Op zoek naar maatwerk e-Learning of een Leerplatform? We adviseren je graag. Bel, mail of vul het formulier in.